Medarbeidere

Advokat Per S. Johannessen (H)

Partner og daglig leder i Sentrum Advokater AS. Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1976. Tidligere praksis som konsulent ved Husbankens hovedkontor i Oslo 1976. Advokatfullmektig i advokatfirmaet Horgen & Leonthin, Oslo 1977- 78.

Dommerfullmektig ved Tana og Varanger sorenskriverembete 1978- 80 Møterett for Høyesterett 1993. Praksis som advokat i Vadsø siden 1980.

Fast forsvarer ved Hålogaland lagmannsrett,
Øst-Finnmark tingrett og Indre-Finnmark tingrett.

Praksis med prosedyre i sivile saker som hovedarbeidsfelt. For øvrig arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, fiskeri- og sjørett, kontrakts- og selskapsrett. Benyttes av domstolene som bostyrer for dødsboer og konkursboer.

Styreverv i forskjellige aksjeselskaper.

Medlem av Forsvarergruppen av 1977.

Advokat Johannessen er også faglig ansvarlig ved salg av eiendom, og har følgelig godkjennelse hos Finanstilsynet i tråd med forskrift. Se link til godkjenning hos Finanstilsynet.

Advokat Vidar Zahl Arntzen

Partner i Sentrum Advokater AS.

Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø i 1995.  Praktisert siden 1999.

Arbeidsfelt: straffesaker og sivile saker, bl.a. arbeidsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, familierett, arverett, barnevern, prosedyre.  Spesialfag innen sjørett.

Benyttes av domstolene som bostyrer for dødsboer og konkursboer.

Fast forsvarer for Hålogaland lagmannsrett og Øst-Finnmark tingrett.

Advokat Arntzen er også faglig ansvarlig ved salg av eiendom, og har følgelig godkjennelse hos Finanstilsynet i tråd med forskrift. Se link til godkjenning hos Finanstilsynet.

 

 

 

079Advokatfullmektig Jørn Lyche

Jørn er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og Wirtschaftsuniversität Wien (Østerrike) med spesialisering innenfor finansiell økonomi (2005) og jurist fra Universitetet i Oslo (2013).

Fra Universitetet i Oslo har Jørn fordypning innenfor konkurs, selskapsrett og skatterett. Han har også valgfag innenfor forsikringsrett og sjørett: ansvar og forsikring.

Sentrum Advokater dekker de fleste rettsfelt.

Rettsområder Jørn jobber en god del med inkluderer kontraktsrett, skatterett, selskapsrett, alminnelig erstatningsrett, arbeidsrett, strafferett (forsvarer – og bistandsadvokat), konkursrett, barnevern og arv – og familierett.

 

Jørn har tidligere jobbet 7 år som siviløkonom i Deloitte AS som  er en global leverandør av profesjonelle tjenester innenfor revisjon, rådgivning og advokattjenester.

Det er stengt for kommentarer.