Saksområder

Hovedaktiviteten er prosedyre i sivile saker og straffesaker.  Advokatene benyttes av domstolene som bostyrere i konkurs- og dødsboer.

Vi arbeider særlig innen følgende rettsområder:

 • Arbeidsrett
 • Arv og skifte
 • Forretningsjus
 • Fiskeri og sjørett
 • Familierett
 • Skilsmisse og skifte
 • Barnefordeling
 • Barnevern
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Forvaltnings- og kommunalrett
 • Erstatning og forsikringsrett
 • Gjeldsforhandling og konkurs

 

Boligsalg:

Vi kan som eiendomsmegler også selge boligen/eiendom for deg, eller tilby deg bistand til å gjøre dette selv.  Du bestemmer i såfall selv hvor mye bistand du har behov for.

De fleste vil ha behov for bistand til utarbeidelse av kontrakt og skjøte, samt å forestå det økonomiske oppgjøret når en eiendom skal selges.  Minste pakke som innebærer utarbeidelse av dokumenter, tinglysing av skjøte, tegning av eventuell eierskifte-forsikring samt foreståelse av oppgjøret ved boligsalg, koster kr. 12.000 inkl. mva.  I tillegg betaler oppdragsgiver evt. utlegg som måtte påløpe.

Vi benytter Protector forsikring ved salg av eiendom.  Dersom du ønsker eierskifteforsikring, kommer prisen for dette i tillegg til vårt honorar.  Pr. 01.01.2013 er prisen på forsikring 6 o/oo,  3,75 o/oo og 2,50 o/oo  for h.h.v. enebolig, selveier og borettslagsleilighet.  Det er uansett en minimums/maksimumspris slik:

Enebolig:    9.000/40.000
Selveier:     4.250/20.000
Borettslag: 2.750/30.000

Det er stengt for kommentarer.